Bestellen Media

Voor professionele media is het mogelijk om foto´s van tennisphotoworld.com te bestellen.
Verder kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen via deze contactgegevens.

Voor particuliere doeleinden is het bestellen van foto’s van tennisphotoworld.com helaas
niet mogelijk. Wel kunt u natuurlijk genieten van de vele fotogalerijen die onze site te bieden heeft.
We zien u graag weer terug!

Alle foto’s en interviews op tennisphotoworld zijn in eigen beheer geproduceerd. Het auteursrecht
van de foto’s berust bij Arend Jan van Lint. De foto’s zijn en blijven diens eigendom. Gebruik van de foto’s
is tegen vergoeding door bedrijven en media voor eigen gebruik toegestaan. Het gebruik van de foto’s voor
handels- en promotiedoeleinden op wat voor product of welke vorm dan ook is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Arend Jan van Lint en de portretrechtgerechtigde niet toegestaan. Bij publicatie
van de foto dient de naam van de fotograaf Arend Jan van Lint te worden vermeld.
Het auteursrecht op de interviews die op tennisphotoworld zijn gepubliceerd berust bij Arlette van Lint. De
interviews of delen daarvan mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt langs digitale
wegen, door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Arlette van Lint.
Onder omstandigheden en in goed overleg kan van een deel van deze algemene voorwaarden worden
afgeweken.